Logo definitief website     bepaal-je-eigen-koers
Selecteer een pagina

Bartiméus ziet mogelijkheden

Bartiméus is er voor alle mensen die blind of slechtziend zijn, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. In Nederland wonen 300.000 mensen met een visuele beperking. Bartiméus ziet het – geïnspireerd door christelijke waarden – als haar maatschappelijke opdracht om er voor hen allemaal te zijn. Met persoonlijk advies, ondersteuning en het aanbieden van kennis en ervaring voor iedereen: mensen die blind of slechtziend zijn en ieder die persoonlijk of professioneel bij hen betrokken is.

Wat doet Bartiméus?

Bij Bartiméus kunt u terecht voor diverse soorten specialistische (oog)onderzoeken, begeleiding en revalidatie én ondersteuning op het gebied van onderwijs en werken. Naast het wonen bij Bartiméus verleent ze ook ambulante ondersteuning in de thuissituatie. Bartiméus is een expertiseorganisatie die een échte bijdrage levert aan een toegankelijke samenleving waarin iedereen zich gekend en erkend voelt. Daarom bevordert ze de ontmoeting tussen mensen met een visuele beperking onderling, tussen mensen met een visuele beperking en professionals als tussen professionals onderling.

Bartiméus vindt dat mensen die slechtziend of blind zijn zelf hun kwaliteit van leven moeten kunnen bepalen. Zij voeren de regie en maken hun eigen keuzes. De betrokken en professionele medewerkers van Bartiméus ondersteunen hen hierbij. Deze medewerkers willen graag hét verschil maken!

Bartiméus is er ook voor mensen die naast een visuele beperking ook een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben.

Meer info vindt u op www.bartimeus.nl

 

VISIO

Organisatie voor revalidatie en training van mensen met een visuele beperking (blinden en slechtzienden).

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Medewerkers van Visio kijken naar wat wél kan in plaats van wat níét kan. Het vizier staat altijd gericht op resultaat, samenhang en betrouwbaarheid. Visio realiseert met een persoonlijke en passende aanpak tevreden cliënten. Respect voor de cliënt en haar keuzes en de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.

 

Werkpad.nl

Werkpad is een expertiseorganisatie op het gebied van arbeid en zintuiglijke en communicatieve beperking. Wij begeleiden mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking in hun zoektocht naar een leuke en uitdagende baan en geven hen ondersteuning op het werk.

 

OBOL

Buro Obol zorgt ervoor dat mensen met een visuele beperking kunnen (blijven) werken. Advies voor werkgever, werknemer en medewerkers van een arbodienst.

 

Stand-by

Professionele training voor blinden en slechtzienden

‘Kunnen blinden en slechtzienden nog met een computer werken?’. Dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Het antwoord is een volmondige ja.

Met computeraanpassingen zoals spraak, braille en vergroting is heel veel mogelijk. Stand-By biedt hierin training en ondersteuning.

 

Oogvereniging

De Oogvereniging komt op voor de belangen van mensen die een oogaandoening hebben en mensen die slechtziend, blind of doofblind zijn.

 

Karin Westerink

Ervaringsdeskundige coach en trainer.

Toen ik ruim twintig jaar geleden te horen kreeg dat ik visueel beperkt zou worden, heb ik gezocht naar hulp die bij me paste. Ik vond het niet. Iemand die begreep welke impact een dergelijke toenemende beperking heeft op je leven. Iemand die me de weg kon wijzen naar de kracht en wijsheid om met een beperking te leren leven. Uiteindelijk begreep ik dat de hulp die ik zocht alleen maar in mijzelf te vinden is. Ik ben opleidingen gaan doen om de hulp te worden die ik niet vond. Door dit te doen heb ik mezelf de weg gewezen naar wat ik zocht: een vervullend leven waarin de beperking me helpt te focussen op wat voor mij belangrijk is in mijn leven.

Als coach en trainer bied ik nu de hulp die ik in mezelf vond ook aan anderen. In de kern kun je voor begeleiding bij mij terecht als het gaat om: iets verliezen of verloren hebben en als gevolg daarvan niet meer weten hoe verder te gaan.
Verlies van: je gezondheid, je baan, je relatie, je vertrouwen, de grond onder je bestaan, jezelf, je bezieling, de weg in je leven.

Mijn begeleiding richt zich op het (her)vinden van je eigen onbeperkte kracht en levenslust. Je zou kunnen zeggen dat ik als een vroedvrouw mensen help opnieuw geboren te worden.

Ik ben opgeleid tot coach en trainer, mijn ervaringsdeskundigheid ervaar ik daarbij als pluspunt. Werkelijke ervaring is een dieper weten dan welke kennis dan ook. Ik heb een visuele beperking gekregen op volwassen leeftijd, en ik ben twee keer mijzelf kwijtgeraakt in een burnout. Door mijn beperking(en) heen is iets nieuws tot bloei gekomen. Deze ervaringen, mijn ervaringsgerichte opleidingen en mijn nieuwsgierigheid naar de groeikracht in ieder mens zijn mijn inspiratie om dit werk te doen.

 

Zichtbaar in werk

Het project Zichtbaar in werk heeft een nieuwe website: www.zichtbaarinwerk.nl.

Op deze website worden kennis, informatie en ervaringen gebundeld over werken met een visuele beperking in het reguliere arbeidsproces. Er wordt zelf geen nieuwe kennis en informatie ontwikkeld. Bestaande online informatie wordt bijeen gebracht en gedeeld via links naar de bron. Er zijn namelijk al vele organisaties die vanuit hun rol of expertise bruikbare informatie publiceren op hun websites.

Het doel van deze website is het uitgebreide palet aan ervaringen, kennis en informatie toegankelijker te maken voor de doelgroepen: jongeren met visuele beperking op zoek naar een baan in het reguliere arbeidsproces; werkgevers en bemiddelaars. Ervaringsdeskundigen delen tips. Hiermee willen de makers meer bewustzijn, kennis en inspiratie creëren. Het project Zichtbaar in werk wil laten zien wat er allemaal wél kan binnen het reguliere arbeidsproces. Ook met een visuele beperking.

Alle aanvullende input is van harte welkom. Dat geldt voor relevante websites; eigen ervaringen uit de praktijk die anderen kunnen inspireren; tips, etc. Bijdragen kunnen worden gemaild naar: info@zichtbaarinwerk.nl.

Zoom in Regular Zoom out